Provodovský
Běh

Pro závodníky jsou připraveny 2 tratě (5km a 11km), které se liší svojí délkou a náročností. Veskrze se jedná o trailový běh. Pro děti, které mají start zdarma, jsou připraveny tratě odstupňované podle věku. Závod se koná 28.10.

Prezentace

Areál mládí Provodov, vždy hodinu před startem

Start

Hřiště FC Rak Provodov

Typ závodu

Jsou zde kategorie pro každého

Charakter tratě

Většinou se jedná o polní
a lesní cestu

Tratě

5 a 10 km a pro děti podle věku

Startovné

Děti zdarma a dospělí, kteří se registrují přes web mají slevu

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

2022

ROČNÍK

3

TRASY

500+

ÚČASTNÍKŮ

10+

KILOMETRŮ

100%

NASAZENÍ

5

ZASTÁVEK

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.

Registrace je možná skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách www.provodovskybeh.cz nebo od 12 hod. před startem v Areálu mládí.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Informace

Pořadatel zabezpečuje zdravotní dohled skrze členy/dobrovolníky ČČK.