Provodovský
Běh

Pro závodníky jsou připraveny 2 tratě (5km a 11km), které se liší svojí délkou a náročností. Veskrze se jedná o trailový běh. Pro děti, které mají start zdarma, jsou připraveny tratě odstupňované podle věku. Závod se koná 28.10.

Prezence

Areál mládí Provodov, vždy hodinu před startem

Start

Areál mládí a hřiště FC Rak Provodov

Typ závodu

Jsou zde kategorie pro každého

Charakter tratě

Většinou se jedná o polní
a lesní cestu

Tratě

5 a 11 km a pro děti podle věku

Startovné

Děti zdarma a dospělí, kteří se registrují přes web mají slevu

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

2022

ROČNÍK

3

TRASY

500+

ÚČASTNÍKŮ

10+

KILOMETRŮ

100%

NASAZENÍ

5

ZASTÁVEK

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.

Registrace je možná skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách www.provodovskybeh.cz nebo od 12 hod. před startem v Areálu mládí.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Informace

Pořadatel zabezpečuje zdravotní dohled skrze členy/dobrovolníky ČČK.